Çfarë ndodh me të diplomuarit nga shkollat profesionale?

Çfarë ndodh me të diplomuarit nga shkollat profesionale?

Projekti “Aftësi për Punë” ka mbështetur zbatimin e një sistemi gjurmues në ofruesit e tij partnerë që nga shtatori 2017. Disa nga gjetjet kryesore nga studimi gjurmues i të diplomuarve të vitit 2020, janë përmbledhur më poshtë:

  • 63% e të diplomuarve të vitit 2020 ishin të punësuar ose të vetëpunësuar një vit pas diplomimit. Normat e punësimit janë rritur nga 33% në 2016 në 63% në 2020.
  • 25% e të diplomuarve në vitin 2020 ishin të papunë. Për të diplomuarit e vitit 2020 shkalla e papunësisë ka rënë në 25% krahasuar me 31% në 2019.
  • 11% e të diplomuarve ishin duke ndjekur arsimin e lartë ose trajnime të mëtejshme pas diplomimit.
  • Për të diplomuarit e vitit 2020, më shumë se gjysma ose 54% hynë në tregun e punës përpara diplomimit. Megjithatë, pjesa më e madhe ose 79% e të diplomuarve hynë për herë të parë në tregun e punës brenda tre muajve pas diplomimit.
  • Më shumë se gjysma ose 54% e të diplomuarve të punësuar në vitin 2020 punonin në profesione që lidhen me arsimimin e tyre.
  • 36% e të diplomuarve të punësuar në vitin 2020 fitojnë nga 35,001-50,000 lekë në muaj. 23% fitojnë mbi 50,000 lekë. Me kalimin e kohës, më shumë të diplomuar kanë fituar më shumë se 35,001 lekë, duke arritur në 59% për të diplomuarit e punësuar në vitin 2020. 11% e të diplomuarve të vitit 2020 paguhen mbi 80,000 lekë, duke arritur përqindjen më të lartë ndër vite.
  • Të diplomuarit zakonisht ndihen të sigurt dhe të kënaqur me punën e tyre një vit pas diplomimit. 56% e të diplomuarve të punësuar në vitin 2020 raportuan se ndiheshin të sigurt në punën e tyre.
  • 84% e të diplomuarve të 2020 do të zgjidhnin përsëri të njëjtën fushë studimi, ndërsa 81% do të zgjidhnin edhe të njëjtën shkollë.

Gjatë një bisede në emisionin “Dita ime” në televizionin A2, Menaxheri i projektit “Aftësi për Punë”, Fation Dragoshi, dhe Drejtori i shkollës industriale “Pavarësia” në Vlorë, Gentian Boçi, flasin mbi rezultatet pozitive lidhur me punësimin e të rinjve që përfundojnë shkollat profesionale. Bisedën mund ta ndiqni më poshtë.