Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Manual Përdorimi për Administrator të Tentants në Platformën MësoVET
2023

Manual Përdorimi për Administrator të Tentants në Platformën MësoVET

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Nga vizioni në realitet – Raste të suksesshme të një ore mësimore me platformën MësoVET
2023

Nga vizioni në realitet – Raste të suksesshme të një ore mësimore me platformën MësoVET

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Raste Frymëzuese – Praktikat profesionale të nxënësve në Arsim Profesional
2023

Raste Frymëzuese – Praktikat profesionale të nxënësve në Arsim Profesional

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Praktika të mira të digjitalizimit të mësimdhënies
2023

Praktika të mira të digjitalizimit të mësimdhënies

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
<strong>Praktika Profesionale në Kompani</strong> 
2022

Praktika Profesionale në Kompani 

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në ofruesit partnerë të S4J, 2020-2021
2022

Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në ofruesit partnerë të S4J, 2020-2021

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Vlerësimi i Planeve të Mësimdhënies të Lëndëve Teorike dhe Moduleve Praktike Profesionale të Vitit Mësimor 2021-2022
2022

Vlerësimi i Planeve të Mësimdhënies të Lëndëve Teorike dhe Moduleve Praktike Profesionale të Vitit Mësimor 2021-2022

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Paragjurmimi i Maturantëve Brezi 2021-2022
2022

Paragjurmimi i Maturantëve Brezi 2021-2022

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Nga vizioni në realitet – Raste të suksesshme të një ore mësimore me platformën MësoVET
2023

Nga vizioni në realitet – Raste të suksesshme të një ore mësimore me platformën MësoVET

Shiko rastin e studimit 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri
2020

Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri

Shiko rastin e studimit 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
MësoVET Përmbledhje

MësoVET Përmbledhje

Një zgjidhje praktike për mësuesit dhe nxënësit

Një zgjidhje praktike për mësuesit dhe nxënësit

Materiale MësoVET

Materiale MësoVET

Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

S4J në Fakte Dhjetor 2022 – Mars 2023

S4J në Fakte Dhjetor 2022 – Mars 2023

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

09 Nën

Redjon Islamaj: Si më ndihmoi praktika profesionale në punësim 🧑‍💻

10 Sht

Swisscontact Regional Report Eastern Europe 2019

10 Sht

Webinar 3 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ MRM Experience

10 Sht

Webinar 2 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ Experience

Platforma MësoVET

Platforma e mësimit online në dispozicion të të gjithë institucioneve të Arsimit e Formimit Profesional në Shqipëri e më gjerë.

Vizito site