Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Profilet e kërkesave për drejtimin “Ekonomi”
2021

Profilet e kërkesave për drejtimin “Ekonomi”

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzues për platformën MësoVET
2021

Udhëzues për platformën MësoVET

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzues për zhvillimin e materialeve mësimore digjitale
2021

Udhëzues për zhvillimin e materialeve mësimore digjitale

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Shkolla në numra: Katalogët e shkollave partnere me S4J
2021

Shkolla në numra: Katalogët e shkollave partnere me S4J

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Drama në klasë: Të mësuarit përmes imagjinatës
2021

Drama në klasë: Të mësuarit përmes imagjinatës

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Raportet e tryezave të dialogut, nëntor 2020
2021

Raportet e tryezave të dialogut, nëntor 2020

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, Tetor 2020
2020

Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, Tetor 2020

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Implementimi i Mësimdhënies së Kombinuar – Vlerësim Vjetor
2020

Implementimi i Mësimdhënies së Kombinuar – Vlerësim Vjetor

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri
2020

Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri

Shiko rastin e studimit 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

Platforma online MësoVET

Platforma online MësoVET

Digjitalizimi dhe mësimi i kombinuar

Digjitalizimi dhe mësimi i kombinuar

Orientimi në karrierë

Orientimi në karrierë

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Mars 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Mars 2018

09 Nën

Redjon Islamaj: Si më ndihmoi praktika profesionale në punësim 🧑‍💻

10 Sht

Swisscontact Regional Report Eastern Europe 2019

10 Sht

Webinar 3 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ MRM Experience

10 Sht

Webinar 2 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ Experience

Platforma MësoVET

Platforma e mësimit online në dispozicion të të gjithë institucioneve të Arsimit e Formimit Profesional në Shqipëri e më gjerë.

Vizito site