Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Udhëzuesi për Marketingun Institucional
3FF904B6-12A9-4DAA-B801-C5E6F5C3388CCreated with sketchtool.
2020

Udhëzuesi për Marketingun Institucional

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzuesi për Menaxhimin e Marrëdhënieve me Bizneset
3FF904B6-12A9-4DAA-B801-C5E6F5C3388CCreated with sketchtool.
2020

Udhëzuesi për Menaxhimin e Marrëdhënieve me Bizneset

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzuesi për Zhvillimin dhe Menaxhimin e Projekteve
3FF904B6-12A9-4DAA-B801-C5E6F5C3388CCreated with sketchtool.
2020

Udhëzuesi për Zhvillimin dhe Menaxhimin e Projekteve

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Planifikimi për një vit shkollor të sigurt e me hapësirë për inovacion
3FF904B6-12A9-4DAA-B801-C5E6F5C3388CCreated with sketchtool.
2020

Planifikimi për një vit shkollor të sigurt e me hapësirë për inovacion

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Raporti i gjurmimit: Si ka ndryshuar situata e të diplomuarve nga AFP në tregun e punës?
3FF904B6-12A9-4DAA-B801-C5E6F5C3388CCreated with sketchtool.
2020

Raporti i gjurmimit: Si ka ndryshuar situata e të diplomuarve nga AFP në tregun e punës?

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Tryezat vendore të dialogut: Ofruesit e AFP-së takojnë sektorin privat
3FF904B6-12A9-4DAA-B801-C5E6F5C3388CCreated with sketchtool.
2020

Tryezat vendore të dialogut: Ofruesit e AFP-së takojnë sektorin privat

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, Mars 2020
3FF904B6-12A9-4DAA-B801-C5E6F5C3388CCreated with sketchtool.
2020

Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, Mars 2020

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, Prill-Maj 2020
3FF904B6-12A9-4DAA-B801-C5E6F5C3388CCreated with sketchtool.
2020

Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, Prill-Maj 2020

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

30 Sep

Swisscontact Regional Report Eastern Europe 2019

30 Sep

Webinar 3 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ MRM Experience

30 Sep

Webinar 2 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ Experience

30 Sep

Webinar 1 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ Experience

Platforma MësoVET

Platforma e mësimit online në dispozicion të të gjithë institucioneve të Arsimit e Formimit Profesional në Shqipëri e më gjerë.

Vizito site