Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Blerja dhe instalimi i PC dhe pajisjeve të tjera për klasat e kombinuara të shkollave partnere S4J
2022

Blerja dhe instalimi i PC dhe pajisjeve të tjera për klasat e kombinuara të shkollave partnere S4J

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Lehtësimi dhe mbështetja e zbatimit të proçesit të zhvillimit dhe përditësimit të kualifikimeve postsekondare
2022

Lehtësimi dhe mbështetja e zbatimit të proçesit të zhvillimit dhe përditësimit të kualifikimeve postsekondare

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzues praktik për koordinatorin e kurrikulave në AFP
2022

Udhëzues praktik për koordinatorin e kurrikulave në AFP

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzues praktik për koordinatorin e zhvillimit profesional të vazhdueshëm në AFP
2022

Udhëzues praktik për koordinatorin e zhvillimit profesional të vazhdueshëm në AFP

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Mësim i kombinuar, një zgjedhje efektive për të nxënit në arsimin profesional
2022

Mësim i kombinuar, një zgjedhje efektive për të nxënit në arsimin profesional

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”
2021

Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes
2021

Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Vlerësimi i procesit mësimor në shkollat profesionale
2021

Vlerësimi i procesit mësimor në shkollat profesionale

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri
2020

Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri

Shiko rastin e studimit 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
MësoVET Përmbledhje

MësoVET Përmbledhje

Një zgjidhje praktike për mësuesit dhe nxënësit

Një zgjidhje praktike për mësuesit dhe nxënësit

Materiale MësoVET

Materiale MësoVET

Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Mars 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Mars 2018

09 Nën

Redjon Islamaj: Si më ndihmoi praktika profesionale në punësim 🧑‍💻

10 Sht

Swisscontact Regional Report Eastern Europe 2019

10 Sht

Webinar 3 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ MRM Experience

10 Sht

Webinar 2 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ Experience

Platforma MësoVET

Platforma e mësimit online në dispozicion të të gjithë institucioneve të Arsimit e Formimit Profesional në Shqipëri e më gjerë.

Vizito site