Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”
2021

Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes
2021

Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Vlerësimi i procesit mësimor në shkollat profesionale
2021

Vlerësimi i procesit mësimor në shkollat profesionale

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Realizimi i praktikave profesionale në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Vlerësim vjetor
2021

Realizimi i praktikave profesionale në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Vlerësim vjetor

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Perceptimet e nxënësve për ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë”- Vlerësim vjetor
2021

Perceptimet e nxënësve për ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë”- Vlerësim vjetor

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Funksionimi i Njësive të Zhvillimit në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Raport vlerësimi
2021

Funksionimi i Njësive të Zhvillimit në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Raport vlerësimi

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Rezultatet nga gjurmimi i të diplomuarve nga shkollat partnere deri në vitin 2020
2021

Rezultatet nga gjurmimi i të diplomuarve nga shkollat partnere deri në vitin 2020

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional
2021

Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

Shiko Studimet 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri
2020

Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri

Shiko rastin e studimit 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

Platforma online MësoVET

Platforma online MësoVET

Digjitalizimi dhe mësimi i kombinuar

Digjitalizimi dhe mësimi i kombinuar

Orientimi në karrierë

Orientimi në karrierë

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Mars 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Mars 2018

09 Nën

Redjon Islamaj: Si më ndihmoi praktika profesionale në punësim 🧑‍💻

10 Sht

Swisscontact Regional Report Eastern Europe 2019

10 Sht

Webinar 3 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ MRM Experience

10 Sht

Webinar 2 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ Experience

Platforma MësoVET

Platforma e mësimit online në dispozicion të të gjithë institucioneve të Arsimit e Formimit Profesional në Shqipëri e më gjerë.

Vizito site