Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, Tetor 2020
2021

Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, Tetor 2020

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Implementimi i Mësimdhënies së Kombinuar – Vlerësim Vjetor
2021

Implementimi i Mësimdhënies së Kombinuar – Vlerësim Vjetor

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Praktikat profesionale në Institucionet Partnere të S4J – Raport Vlerësues
2021

Praktikat profesionale në Institucionet Partnere të S4J – Raport Vlerësues

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Perspektiva e Drejtuesve të Institucioneve Partnere mbi projektin “Aftësi për Punë” – Vlerësim vjetor
2021

Perspektiva e Drejtuesve të Institucioneve Partnere mbi projektin “Aftësi për Punë” – Vlerësim vjetor

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzuesi për Planifikimin e Mësimit në Shkollat Profesionale
2021

Udhëzuesi për Planifikimin e Mësimit në Shkollat Profesionale

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzuesi për Praktikat Profesionale Afatgjata në Biznes
2021

Udhëzuesi për Praktikat Profesionale Afatgjata në Biznes

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Udhëzuesi për Orientimin në Karrierë
2021

Udhëzuesi për Orientimin në Karrierë

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në 10 ofrues partnerë të “Aftësi për Punë”
2021

Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në 10 ofrues partnerë të “Aftësi për Punë”

Shiko Raportin 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri
2021

Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri

Shiko rastin e studimit 4B217413-AFB4-4248-A343-7414DEBA01A7Created with sketchtool.
Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

Praktikat më të mira: Mësimi në distancë

Platforma online MësoVET

Platforma online MësoVET

Digjitalizimi dhe mësimi i kombinuar

Digjitalizimi dhe mësimi i kombinuar

Orientimi në karrierë

Orientimi në karrierë

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2019 – Mars 2020

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Prill 2019

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Tetor 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Mars 2018

S4J në Fakte Maj 2016 – Mars 2018

23 Jan

Redjon Islamaj: Si më ndihmoi praktika profesionale në punësim 🧑‍💻

23 Jan

Swisscontact Regional Report Eastern Europe 2019

23 Jan

Webinar 3 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ MRM Experience

23 Jan

Webinar 2 on Distant Learning During the COVID Crises: A ‘Skills for Jobs’ Experience

Platforma MësoVET

Platforma e mësimit online në dispozicion të të gjithë institucioneve të Arsimit e Formimit Profesional në Shqipëri e më gjerë.

Vizito site